MENÜ     >Bemutatkozás


  KEZDŐOLDAL

REPERTOÁR

HANGTÁR

KONCERT KALENDÁRIUM

ARCHÍVUM

CD-INK

ELÉRHETŐSÉGÜNK

"Énekeljetek az úrnak!" (Zsolt. 149.1.)

"Légy örömmondó békekövet." (Ref. énekeskönyv 397. dicséret)


Ezek a gondolatok indították 1994-ben a Szekszárdon élő Lemle Zoltán református lelkipásztort, hogy létrehozza az énekkart.

A névadó Gárdonyi Zoltán orgonista, zeneszerző, zeneakadémiai tanár, a protestáns egyházzene kimagasló egyénisége, akinek példája, műveinek bemutatása is célt jelent az együttes szolgálatában.

A kórus repertoárján a zsoltárfeldolgozások, halleluja énekek mellett a kórusirodalom klasszikusainak, kortárs zeneszerzőinek a művei szerepelnek. Az együttes felkérésre egyházi és világi szolgálatokat vállal. Az önálló hangverseny keretében minősült énekkar (fesztiválkórus) a csehországi Olmützben megrendezett kórusversenyen is képviselte hazánkat, ahol egyházzenei kategóriában ezüst-, vegyes kari kategóriában bronzdiplomát kapott. A "Magyar Kórusok Napja" ünnepi hangverseny a Gárdonyi kórus önálló szervezésű rendezvénye Kodály Zoltán születésnapján. A Szekszárd: Gárdonyi Zoltán Református Együttes 2001-től Szekszárd Megyei Jogú Város kiemelt művészeti együttese.
Az énekkar 2003 karácsonyára CD-lemezt jelentetett meg "Muzsikáljatok szívből Istennek!" címmel, néhány hónappal később, 2004 tavaszán, a fennállás 10. évfordulóján pedig a "hangversenykórus" fokozatot érte el. 2005 márciusában a X. Budapesti Nemzetközi Kórusversenyen aranydiplomával, míg 2006 őszén a N Kodály Zoltán Kórusversenyen, szintén fővárosban, vegyes kari kategóriában ezüstdiplomával, az autentikus tolmácsolásért pedig művészeti különdíjjal jutalmazták éneklésüket. A magas színvonalú művészeti tevékenységük, az egyházi és világi rendezvényeken vállalt zenei szolgálataik, a kórus zenei hagyományteremtő munkássága, Szekszárd kulturális életében betöltött példaértékű szerepvállalásuk elismeréseként Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése "Közjóért" kitüntetést adományozott az énekkarnak. A siker ezután sem maradt el. A Gárdonyi kórus 2007 márciusában önálló szervezésű minősítő hangversenyén emelt szintű "hangversenykórus" fokozatot kapott, majd az Országos Protestáns Napok kiemelt Tolna megyei rendezvényén, 2007 októberében bemutatta 2. CD-lemezét. "Erősségem és énekem az úr" címmel. A magyar kultúra napján, 2008. január 22-én "A Tolna megyei művészetért" elismerő plakettet, míg az év júliusában a Grazban megrendezett V. kórusolimpián és nemzetközi kórusversenyen vegyes kar és kortárs zene kategóriákban bronzérmet kapott.
2009-ben jubileumi koncerttel emlékezett a kórus megalakulása 15. évfordulóján.

A kórus alapító karnagya, az eddigi - és a jövőbeli - sikerek kovácsa Naszladi Judit tanárnő, ének-zene szaktanácsadó, aki a bátaszéki II. Géza Gimnázium elvégzése után 1990-ben szerzett tanítói oklevelet, és Szekszárdon, a Babits Mihály Általános Iskolában kezdte tanári pályafutását. Ének-zene szakos tanári diplomát 1994-ben Egerben kapott. A 2012. évben ének-zene mesterdiplomát szerzett a Szegedi Tudomány Egyetemen. Jelenleg a Kaposvári Egyetem szakvizsgás hallgatója. Vezetésével 40 tagú gyermekkar működik a Babits iskolában, ahol a gyerekeknek beindította a furulyaoktatást - furulyaszakkört is vezet -, és a német nemzetiségi énekkart is megalapította. Az általa vezetett kórusok a városi rendezvények állandó szereplői. Tanítványai a "Játsszunk operát!" elnevezésű országos zenei műveltségi verseny győztesei (1993, 1997, 2001) és az országos döntők 2-3. helyezettjei. Tehetséggondozásért ösztöndíjat kapott (2001) a Humán Szolgálatok Központjától, és mecénás ösztöndíjban is részesült (2003, 2005). Rendszeresen tart bemutatóórákat az Apáczai Tankönyvkiadó felkérésére, 2007-től pedig ének-zene szaktanácsadói feladatokat is végez. Budapesten 1999-ben elvégezte a református kántorképző tanfolyamot és kántori oklevelet szerzett. Bonyhádon 1996-2009 között szolgált és segített a hitoktatásban.
Gárdonyi Zoltán


Copyright © 2008 Gárdonyi Zoltán Református Együttes Közhasznú Egyesület
7100 Szekszárd, Fáy András u. 10.
Tel/fax: +36 74 411 080